Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

GİZLİLİK POLİTİKASI ve KULLANIM SÖZLEŞMESİ

bodrunultra.org,  olarak kişisel bilgi ve gizlilik haklarınızın korunmasını önemsiyoruz. Bu sebeple güvenliğiniz adına alınan önlemlerle ilgili açıklamalar bilgilerinize sunulmuştur. Ziyaretçi ve kayıtlı kullanıcı aşağıda belirtilen hususları kabul ettiğini beyan eder.

Kişisel bilgiler; ad soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi ifade etmektedir. bodrunultra.org, kişisel bilgileri kendi bünyesinde kullanıcı profili belirlemek, acil ve elzem durumlarda ziyaretçi ve/veya yakınına erişebilmek, iyileştirme ve benzeri amaçlara hizmet etmesi açısından istatistiksel çalışmalar yapmak adına kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması için zorunluluk olması halinde üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

bodrunultra.org işbu Gizlilik Politikası ve Kullanım Sözleşmesi'nde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirkete veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Nitekim hiçbir zaman ziyaretçilerin, kayıtlı kullanıcıların ve ortakların kişisel bilgileri üçüncü kişilerle paylaşılmak suretiyle kullanılmamaktadır. bodrunultra.org’un izah edilen amaç dışında kişisel bilgiler kullanmış olması halinde, ziyaretçi ve/veya kullanıcının muvafakatinin olmadığı hallerde öğrendiği andan itibaren derhal itiraz etme yükümlülüğü vardır. İşbu yükümlülüğe uyulmaması halinde rıza gösterdiği varsayılarak buna göre sonu doğuracak olup, bodrunultra.org’un hiçbir yasal sorumluluğundan bahsedilemeyecektir.

bodrunultra.org, her türlü sanal saldırıya karşı korunmakla ilgili zaruri önlemleri alacağını, kişisel bilgileri sır saklama yükümlülüğü olarak addetmek suretiyle özel ve gizli tutacağını, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi ile gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının yayılmasını ve/veya yetkisiz kullanımını ve/veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri alacağını ve azami özeni göstereceğini kabul ve taahhüt eder. Ancak bodrunultra.org'un taahhüdüne uygun olmak üzere azami özeni göstermesi, tüm zaruri önlemleri almasına rağmen ve/veya önlenemez ve olağanüstü hallerde www.bodrunultra.org sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişilerin eline geçmesi, üçüncü kişiler tarafından kullanılması durumunda, bodrunultra.org  hiçbir suretle sorumu tutulamayacaktır.

www.bodrunultra.org sitesi dahilinde başka sitelere link verilebilir. bodrunultra.org’un link vasıtasıyla erişilen web sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. İşbu hallerde, link ile yönlendirilen web sitesinin öngördüğü gizlilik, güvenlik ve kullanım kuralları uygulanacaktır.

bodrunultra.org, gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini tespit etmekte ve bu bilgiyi ihtiyaç halinde kullanmaktadır. Ziyaretçi,  IP adreslerinin kullanıcıları genel bir şekilde tanımlaması ve kapsamlı demografik bilgi toplanması amacıyla da kullanılmasına rıza gösterdiğini kabul eder.

bodrunultra.org, ziyaretçi ve/veya kayıtlı kullanıcıların www.bodrunultra.org sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez - Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak; ziyareti ve kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

bodrunultra.org, ziyaretçi ve/veya kayıtlı kullanıcılarının işbu hükümlere muhalefet olmaları halinde iletişim bilgilerinde kayıtlı kanallardan herhangi biri vasıtasıyla müzakere talebinde bulunma hakları vardır. Bu hakka rağmen herhangi bir talepte bulunmayan her ziyaretçi ve kayıtlı kullanıcı; bu hükümlerin yukarıdaki halleri ile müzakere edilerek düzenlendiğini, kendisi tarafından okunduğunu ve anlaşıldığını, rızasına uygun olduğunu kabul ve beyan etmiş olacağından buna göre hukuki sonu doğuracaktır.